ESG – En vigtig faktor for den bæredygtige fremtid

ESG der står for Environment Social og Governance har i de senere år været i centrum for mange virksomheders strategier og investeringsbeslutninger.

ESG-faktorer er nu en integreret del af de fleste investeringsstrategier og er blevet en vigtig faktor i vurderingen af en virksomheds langsigtet bæredygtighed og succes.

I denne artikel vil vi uddybe ESG og dens betydning for den bæredygtige fremtid.Hvad er ESG?ESG er en samlet betegnelse for tre vigtige faktorer som en virksomhed kan vurderes på: miljømæssige faktorer sociale faktorer og styringsfaktorer.

Miljømæssige faktorer omfatter en virksomheds påvirkning af miljøet såsom CO2-udledning affaldshåndtering og vandforbrug. Sociale faktorer omfatter en virksomheds påvirkning af samfundet såsom arbejdsforhold diversitet og inklusion og beskyttelse af menneskerettighederne. Styringsfaktorer omfatter en virksomheds ledelsesstruktur såsom bestyrelsessammensætning revisions- og risikostyringsprocedurer. Se mere https://esg-smartboard.com/faq/

ESG er vigtigt for virksomhedens succes

Ved at tage hensyn til ESG-faktorer i deres forretningsstrategi kan en virksomhed reducere risici forbedre sit omdømme tiltrække investorer og forbedre sin finansielle ydeevne. ESG-faktorer kan også påvirke et firma på forskellige måder for eksempel kan dårlige arbejdsforhold føre til lav produktivitet og højt personaleomsætning hvilket igen kan påvirke virksomhedens finansielle ydeevne negativt.

Investorer tager ESG alvorligtInvestorer tager nu ESG alvorligt og de ser ESG-faktorer som en integreret del af deres investeringsbeslutninger. De ønsker at investere i virksomheder der tager hensyn til ESG-faktorer i deres strategier og operationer. En undersøgelse fra 2020 af BlackRock verdens største kapitalforvalter viser at 88% af investorerne nu tager hensyn til ESG-faktorer i deres investeringsbeslutninger.

Regulering og ESGRegulering spiller også en vigtig rolle i ESG-faktorer. Reguleringer som fx Paris-aftalen og EU’s grønne aftale påvirker virksomheder og investorer og tvinger dem til at tage ESG-faktorer mere alvorligt. I 2020 annoncerede EU-Kommissionen at alle europæiske virksomheder skal rapportere om deres klima- og miljø, siden er kravene kun steget.

Se mere https://esg-smartboard.com

Kommentarer